ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS

OM OSS

Anlegg & Infrastruktur AS

Anlegg & Infrastruktur AS, ble stiftet høsten 2020. Bakgrunnen for stiftelsen, var fordi eierne av selskapet, generelt så behovet for å ta en større del av entreprisene selv. Dette i hovedsak for å kunne styre og koordinere ressurser slik at prosjektgjennomføringene ble mer strømlinjeformet.

Og for at samarbeidet mellom oppdragsgivere, totalentreprenører og underentreprenørene skulle koordineres bedre. Dette for å redusere sjansen for tekniske avvik i prosjektene -samt redusere risikoen for u effektiv og helseskadelig drift.

Eierne av Anlegg & Infrastruktur, drev fra tidligere av innen betong, mur og grunnarbeider, samt innenfor energientrepriser, og har lang erfaring innen prosjektgjennomføring i disse segmentene.

Etter hvert som selskapet utviklet seg på tegnebrettet, og nettverk og kunder rundt ble oppmerksomme på stiftelsen av Anlegg & Infrastruktur, fikk vi mulighet til delta i anbudskonkurranser på flere interessante entrepriser -noe vi er meget takknemlige for.

I dag har vi flere store og små energientreprenører -og fiberselskaper på kundelisten. Vi har også flere utbyggere, samt rørleggere som vi server med våre tjenester både i Oslo og i Viken.

Samarbeid med byggherre, samt et godt samarbeid mellom de forskjellige faggruppene, mener vi er nøkkelen til å oppnå gode resultater -både teknisk, økonomisk og ift HMS.